Ponedjeljak
13.07.2015.

Zagorkin rodni otpor

booksaExtra_large_dani_mjz_2015
A+ A-
Centar za ženske studije u suradnji s Odsjekom za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu poziva na sudjelovanje na dvodnevnom znanstvenom skupu koji se održava u sklopu devetih Dana Marije Jurić Zagorke s temom Prakse, taktike i strategije rodnog otpora
 
Marija Jurić Zagorka na razne se načine može promatrati kao revolucionarna figura. Svojim novinarskim tekstovima i književnim djelima, ali i vrlo konkretnim političkim aktivizmom, Zagorka se zalagala za nacionalnu neovisnost, socijalnu pravdu i prava žena. Zagorkine junakinje, kao i likovi iz nižih klasa, u pravilu se prikazuju kao majstori(ce) svakodnevnog otpora koje razvijaju vlastite taktike kako bi zaobišle brojna ograničenja podređenog društvenog položaja. Svoj utjecaj uglavnom iskazuju u privatnoj sferi, koristeći se privatnim vezama i osobnim odnosima, oslanjajući se na "žensku intuiciju" ili "žensku lukavost", koje Zagorka često ističe kao legitimna sredstva opravdanog otpora. 
 
Umiču li svakodnevne taktike - kao življene prakse i djelovanja - kontroli, dominaciji i sistemskim strategijama (de Certeau) ili su pak puko mjesto ostvarenja ekonomske logike tržišta (Lefebvre)? Koliko se one tiču seksualnosti i reproduktivnih prava žene te kako se manifestiraju? Kako čitati Foucaultovu tvrdnju da gdje postoji moć, postoji i otpor s obzirom na kritike koje upozoravaju na problematičnost subverzivne akcije? Mogu li se svakodnevne subverzivne taktike te kulturno-umjetničke prakse smatrati djelatnim kanalima otpora ili su i one zaražene ekonomskom logikom kapitala? 
 
Želeći pokrenuti kritički dijalog oko ovih, ali i drugih povezanih tema i pitanja, pozivamo vas da predložite izlaganja vezana uz teorijska i empirijska istraživanja iz različitih disciplinarnih i interdisciplinarnih područja koja s jedne strane propituju dosege utjecaja društvene moći te s druge pažnju poklanjanju cijelom nizu mogućih praksi i djelovanja usmjerenih pružanju otpora odozdo.
 
Prihvatit će se izlaganja na hrvatskom i engleskom jeziku.
 
Sažetak izlaganja (između 150 i 300 riječi) s kraćim životopisom molimo poslati do 15. rujna 2015. na adresu:
 
Centar za ženske studije
Dolac 8
10000 Zagreb, Hrvatska,
 
odnosno na e-mail adresu: zagorka@zenstud.hr. 

info i foto: CŽS
POVRATAK NA VRH STRANICE