Srijeda
15.03.2017.

Radovi za časopis k.
Extra_large_butler
Foto: Javier Ignacio Acuña Ditzel / Wikipedia
A+ A-
Uredništvo Časopisa za književnu i kulturalnu teoriju k. raspisuje natječaj za slanje radova za 14. broj. Ovogodišnji broj posvećen je temi djevojačkih studija
 
Pozivaju se studenti/ce komparativne književnosti i srodnih humanističkih i društvenih znanosti na slanje autorskih radova koji se bave pojmom djevojaka i djevojaštva u književnosti i kulturi, djevojačkom kulturom i kulturnom-društvenom reprezentacijom djevojaka, kulturno-društvenim praksama djevojaka i izvedbama djevojaštva itd. Budući da je riječ o temi koja zasad nije pretjerano zastupljena u lokalnom akademskom kontekstu, potiču se radovi koji smještanju problematiku djevojaka i djevojaštva u lokalni ili regionalni kontekst.
 
Radovi se primaju do 18. lipnja 2017. na e-­mail uredništva: k.casopis@gmail.com
 
Upute autori(ca)ma:
 
  • Radovi mogu biti pisani samostalno ili u koautorstvu. Ne moraju biti napisani u sklopu kolegija, ali prihvaćaju se i seminarski radovi.
  • Prihvaćaju se isključivo radovi koji nisu prethodno objavljivani.
  • Prihvaćaju se radovi veličine do jednog autorskog arka (16 kartica teksta, odnosno 28.800 znakova, uključujući razmake).
  • Radovi se predaju u .doc ili .docx formatu na e-mail uredništva.
 
 
Tehničke upute i upute za navođenje literature nalaze se u detaljnom pozivu za slanje radova
 
U slučaju nedoumica i problema u vezi prijave radova, autori(ce) se mogu obratiti na e-mail adresu k.casopis@gmail.com.
POVRATAK NA VRH STRANICE