Petak
16.06.2017.

Kultura nova - Program podrške 2017
Extra_large_kn
A+ A-
Zaklada Kultura nova je u okviru Programa podrške 2017 objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata s rokom prijave 6.9.2017. 
 
Bespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje programa/projekata u 2018. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2018., 2019. i 2020. godini.
 
Zaklada je slijedeći svoju praksu otvorenosti unaprijedila Program podrške 2017, između ostaloga, i u sljedećim aspektima: redefinirana su postojeća programska područja i kriteriji za dodjelu sredstava te su uvedena dva nova programska područja koja se odnose na podršku za razvoj publike te podršku za organizacijsko i umjetničko pamćenje.
 
Indikativni proračun Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. iznosi 8.250.000 kn. 
 
Prijave na javni poziv podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za predaju prijava je 6. rujna 2017. godine, 16h. 
 
U okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. javni pozivi se raspisuju u sljedećim programskim područjima:
 
Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije
a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn
b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn
 
Jednogodišnja podrška dodjeljuje se u kategorijama a1, a2, b1 i b2, dok se višegodišnja podrška dodjeljuje u kategorijama a2 i b2.
 
Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata
a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn
 
Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja
U ovom programskom području najviši iznos koji se može zatražiti je 20.000 kn
 
Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj
a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn
 
Zaklada u ovom programskom području dodjeljuje jednogodišnju i višegodišnju podršku.
 
Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi
U ovom programskom području najviši iznos koji se može zatražiti je 220.000 kn. Zaklada u ovom programskom području dodjeljuje jednogodišnju i višegodišnju podršku.
 
Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike
U ovom programskom području najviši iznos koji se može zatražiti je 40.000 kn
 
Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje
U ovom programskom području najviši iznos koji se može zatražiti je 40.000 kn
 
Pitanja o Programu podrške 2017 mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 8.6.2017. do 31.7.2017. te od 16.8.2017. do 1.9.2017.
 
Svi podaci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija javnih poziva Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017., uključujući i e-prijavnice.
POVRATAK NA VRH STRANICE