KRITIKA 197: Tatjana Gromača

Thumb_bozanska_djecica

U toj delimičnoj jezičkoj konfuziji i promeni perspektive otkriva se glavna slabost inače veoma potresnog i u velikoj meri uspelog romana.

KRITIKA 196: Dean Duda

Thumb_on_the_road

Duda ne govori o književnosti putovanja, nego o kulturi putovanja koja se stiče gotovo isključivo kroz tekst koji može biti književni i vanliterarni.

KRITIKA 195: Dražen Ilinčić

Thumb_fancy_apartment

Isprazni narator može samo pripovijedati isprazno, ma kakva mu bila tema, a ako je to njegov život onda se i ispraznost tim više povećava.

KRITIKA 194: Slavenka Drakulić

Thumb_optuzena

Da se autorica više poigrala generacijskim preslikavanjem nasilja u obitelji ovo bi bio solidan tekst koji bi uistinu pozivao na promjenu.

KRITIKA 193: Eduard Pranger

Thumb_angel2

Narativ ne samo da je nemotivisan unutrašnje, nego mu nedostaje i spoljašnje motivacija, odnosno svesti o tome da on u celini treba nešto da znači.

KRITIKA 192: Hrvoje Šalković

Thumb_ne_primamo_vilenjake

Priče su dosta napregnute u pokušaju da iznesu neku umjetničku ideju, i pisac je nad njima uložio napor, ali napor čiji je rezultat slab.

KRITIKA 191: Mario Suško

Thumb_okviri_pamcenja

Suško ne pokušava da definiše zlo i da ga razume, ali se svojski trudi da ne mrzi. U njegovim stihovima nema gneva, nema besa i sličnih emocija.

KRITIKA 190: Jasmina Rodić

Thumb_sex_and_the_city

Za razliku od mnogih svojih kolegica, Jasmina Rodić nije cijepljena ni protiv smisla za humor ni protiv pop kulture.

KRITIKA 189: Drago Jančar

Thumb_classic

Jančar pokušava imitirati stil visoke naracije koji nije sukladan građi i motivima koji se stalno otkrivaju u svojoj neuvjerljivosti i efemernosti.

KRITIKA 188: Milan Košuta

Thumb_psihijatar

Postoji nekoliko razloga zašto se Košutin roman ne može posmatrati kao deo ozbiljnog književnog korpusa na ovim prostorima.

KRITIKA 186: Zoran Ferić

Thumb_zoran_feric2

Duboko moralne ali ne i moralizatorske, kolumne koriste leću apsurda da govore o pojavama koje bi nas, da im se ne smijemo, tjerale u očaj.

KRITIKA 185: Mile Stojić

Thumb_stari_hrast

Teško je bilo šta reći o navadi naših pisaca da bježe iz društva u prirodu, ali bilo bi dobro da barem te opise prirode ne prepisuju iz školskih zadaćnica.

KRITIKA 184: skarlet_p

Thumb_subway

Pisac/spisateljica koja se odluči za pseudonim na neki način olakšava kritičarski pristup tekstu jer je čitalac potpuno lišen predodžbe o kome se radi.

KRITIKA 183: Lana Derkač

Thumb_moljac2

Roman Lane Derkač nije tekst koji bi ugađao čitatelju; intelektualno je to štivo koje zahtijeva od čitatelja punu pažnju i koncentraciju.

KRITIKA 182: Damir Šabotić

Thumb_refugee_camp

Šabotiću nisu važni ni Rat ni Stradanje ni Progoni, njega se prije svega tiču sudbine njegovih likova, koje pomno motiviše i vodi.

KRITIKA 181: Vanda Mikšić

Thumb_disi_kroz_masku

Autorica se često služi eliptičnim konstrukcijama čime čitaocu/čitateljki ostavlja velik prostor za domaštavanje, za rad imaginacije i intelekta.

KRITIKA 180: Darija Žilić

Thumb_megafono

Darija Žilić je zanimljiva sagovornica i komentatorka kulturnog i društvenog života, onog na ulici i onog u institucionalnim reprezentacijama.

KRITIKA 179: Tamara Bakran

Thumb_tamara_bakran

'Mjesečevo cvijeće' bi trebalo čitati poput nekog herbarijuma od 68 cvetova koji svaki za sebe govori o nekom aspektu ženskosti.

KRITIKA 178: Josip Mlakić

Thumb_henry_ford

Osnovni problemi romana 'Planet Friedman' nastaju upravu na razini njegove aktuelnosti, originalnosti ili tačnije neoriginalnosti.