MENU

KRITIKA 207: Albahari/Radaković

Thumb_medeski_martin_wood

'Knjiga o muzici' je velika knjiga o prijatelјstvu ovih autora, ali odmah potom i svih onih koje umetnosti, muzika i književnost spajaju.

KRITIKA 206: Kristian Novak

Thumb_shutter_island

Kriminalistička potka koja neprestano tjera na daljnje čitanje nije jedino što čitatelja drži uz ovu knjigu.

KRITIKA 205: Jasna Horvat

Thumb_hrvatski_kraljevi

U svom sadržaju roman 'Vilikon' nudi jedan (u najmanju ruku) čudan odnos prema istoriji, ali i mitologiji.

KRITIKA 204: Tahir Mujičić

Thumb_hamlet

Pokušavši da napiše nešto što bi bio humoristički roman o ratu, političkoj represiji i ljubavi, Tahir Mujičić je mnogo toga ostavio po strani.

KRITIKA 203: Andrea Pisac

Thumb_hakirana_kiti

Možda je najveća kvaliteta ovog romana upravo stalno i namjerno balansiranje, gotovo žongliranje između subjektivnog i objektivnog.

KRITIKA 202: Rade Jarak

Thumb_puzzle

'Yu puzzle' nesumnjivo želi da napravi otklon od žanra istorijskog romana i da progovori o dublјim egzistencijalnim 'istinama'.

KRITIKA 201: Milorad Popović

Thumb_karnera

Bolja selekcija materijala i povezivanje epizoda u čvršću i značenjski pregnantniju celinu, ovaj bi roman učinili značajno boljim.

KRITIKA 200: Igor Rajki

Thumb_kites

Knjiga donosi osvježenje u domaću prozu i razmiče sumorne oblake ozbiljnosti i pretencioznosti drage domaćim zanatlijama od pera.

KRITIKA 199: Nela Milijić

Thumb_kolibric

Kad se zagrebe pod koru ludističkoga zanosa, pronalazi se često neizlječiva bol subjekta iz koje izvire neutaživa glad za riječima.

KRITIKA 198: Boris Postnikov

Thumb_radna_akcija

Osnovna svrha knjige je da uputi čitatelja na određene uznemirujuće trendove koji se mogu primijetiti u svim zemljama bivše Jugoslavije.

KRITIKA 197: Tatjana Gromača

Thumb_bozanska_djecica

U toj delimičnoj jezičkoj konfuziji i promeni perspektive otkriva se glavna slabost inače veoma potresnog i u velikoj meri uspelog romana.

KRITIKA 196: Dean Duda

Thumb_on_the_road

Duda ne govori o književnosti putovanja, nego o kulturi putovanja koja se stiče gotovo isključivo kroz tekst koji može biti književni i vanliterarni.

KRITIKA 195: Dražen Ilinčić

Thumb_fancy_apartment

Isprazni narator može samo pripovijedati isprazno, ma kakva mu bila tema, a ako je to njegov život onda se i ispraznost tim više povećava.

KRITIKA 194: Slavenka Drakulić

Thumb_optuzena

Da se autorica više poigrala generacijskim preslikavanjem nasilja u obitelji ovo bi bio solidan tekst koji bi uistinu pozivao na promjenu.

KRITIKA 193: Eduard Pranger

Thumb_angel2

Narativ ne samo da je nemotivisan unutrašnje, nego mu nedostaje i spoljašnje motivacija, odnosno svesti o tome da on u celini treba nešto da znači.

KRITIKA 192: Hrvoje Šalković

Thumb_ne_primamo_vilenjake

Priče su dosta napregnute u pokušaju da iznesu neku umjetničku ideju, i pisac je nad njima uložio napor, ali napor čiji je rezultat slab.

KRITIKA 191: Mario Suško

Thumb_okviri_pamcenja

Suško ne pokušava da definiše zlo i da ga razume, ali se svojski trudi da ne mrzi. U njegovim stihovima nema gneva, nema besa i sličnih emocija.

KRITIKA 190: Jasmina Rodić

Thumb_sex_and_the_city

Za razliku od mnogih svojih kolegica, Jasmina Rodić nije cijepljena ni protiv smisla za humor ni protiv pop kulture.

KRITIKA 189: Drago Jančar

Thumb_classic

Jančar pokušava imitirati stil visoke naracije koji nije sukladan građi i motivima koji se stalno otkrivaju u svojoj neuvjerljivosti i efemernosti.

KRITIKA 188: Milan Košuta

Thumb_psihijatar

Postoji nekoliko razloga zašto se Košutin roman ne može posmatrati kao deo ozbiljnog književnog korpusa na ovim prostorima.